20 câu chúc tết bằng tiếng anh hay 2021

Trong khi những sự kiện thường nên lớn nhất trong năm, bạn phải lên kế hoạch để ăn mừng và tiệc tùng cùng gia đình và bạn bè. Hãy bắt đầu năm mới bằng cách chia sẻ tình yêu và sự quan tâm cuả bạn đến gia đình và bạn bè nhé ^^. Một trong những cách tốt nhất để khiến những người thân yêu của bạn cảm thấy đặc biệt là gửi cho họ những  lời chúc và thông điệp thật độc đáo cho năm 2021.

Dưới đấy là một số lời chúc của  Whatsapp wishes, Facebook messages,image, quotes update và SMSes bằng tiếng anh với nó bạn có thể gửi đến người thân và người thân yêu của bạn để bày tỏ cảm nhận và mong muốn một năm mới tốt đẹp, bình an đến với họ nhé <3, (^_^),

20 câu chúc tết bằng tiếng anh hay nhất năm 2021

1. “ May the new year 2021 hury up and come so we can finally get together to celebrate this holiday season. Just as a new blooom spreads fragrance and freshmess aroud may the new year 2021 add new beauty and freshness intoyour life. Happy new year!”

>>>Meaning: “Có thể năm mới 2021 đến thật nhanh và để cuối cùng chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng mùa lễ này. Cũng giống như một sự nở rộ mới lan tỏa hương thơm và sự tươi mát vào khoảng tháng năm, năm mới 2021 thêm một vẻ đẹp và sự tươi mới vào cuộc sống của bạn. Chúc mừng năm mới!”

2.”Years come and go, but this year I especially wish for you a double dose of health and happiness topped with loads of good fortune. Have a great year ahead! Happy New Year 2021”

>>Meaning: “Nhiều năm đến và đi, nhưng năm nay tôi đặc biệt mong muốn cho bạn  gấp đôi sức khỏe và hạnh phúc và vô số may mắn. Chúc một năm mới tuyệt vời nhé! Chúc mừng năm mới 2021

3. Let all your dreams come true this year, I wish you a very Happy New Year!

>>Meaning: “Hay để giấc mơ của bạn thành hiện thưc, tôi mong bạn thật vui vẻ Happy new year”

4. “May the new year fill your heart with all the joy and bring you pleasure and profitable news all year round. Happy New Year 2021!”

>>Meaning: Năm mới lấp đầy trái tim của bạn với tất cả niềm vui và mang lại cho bạn niềm vui và tin tức có lãi quanh năm. Chúc mừng năm mới 2021”

5. May this year be fantastic for you, today and forever my beloved! Wishing you a very Happy New Year 2021!

>>Meaning: năm nay thật là tuyêt vời với bạn, hôm nay và mãi mãi tràn đầy tình yêu thương! Mong bạn một năm mới vui vẻ “Happy new year 2021”

6. May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!”

>>>Meaning: Chúc năm mới này mang lại thật nhiều niềm vui và niềm vui. Chúc bạn tìm thấy sự bình yên, tình yêu và thành công. Gửi lời chúc năm mới chân thành nhất của tôi cho bạn!”

  1. “May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.”

>>>Meaning: Chúc năm nay mang lại hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành tựu mới và rất nhiều cảm hứng mới về cuộc sống cho bạn. Chúc bạn một năm tràn đầy hạnh phúc.”

8. “Proceed & Welcome 2021
May you research new opportunities
May you receive outstanding reward
Happy New Year!”.

>>>Meaning: Tiến hành & Chào mừng 2021

Chúc bạn có thêm nhiều cơ hội mới

Chúc bạn đạt nhiều giải thưởng lớn

Chúc mừng năm mới!”.

9. May the street bend to satisfy you personally, sunlight glow to greet you personally, and blessings always warm your heart.

>>>Meaning: Có thể đường phố uốn cong mang đến sự thảo mãn cho bạn, ánh sáng mặt trời rực rỡ để chào bạn, và phước lành luôn sưởi ấm trái tim bạn.”

10.May All Your Dreams and Wishes Come True, and May Prosperity Touch Your Feet. Wishing You a Happy New Year.

>>>Meaning: Chúc tất cả ước mơ và mong muốn của bạn trở thành sự thật, và chúc thịnh vượng chạm vào đôi chân của bạn. Chúc bạn có một năm mới hạnh phúc.”

11.Take a leap of faith and begin this wondrous new year by believing. Happy New Year!

>>>Meaning: Hãy bắt đầu năm mới tuyệt vời bằng cách tin tưởng. Chúc mừng năm mới!”.

12. May you drink the cup of happiness every morning. May your every morning be filled with joy & happiness. Wish you a very Happy New Year!

>>>Meaning: Chúc bạn mỗi sáng với những chén trà hạnh phúc. Chúc mỗi buổi sáng của bạn tràn ngập niềm vui & hạnh phúc. Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc!”.

13. May God’s grace shine on you and your family. Wishing you all good health and great success. Happy New Year!

>>>Meaning: Chúc phước lành của Thiên Chúa tỏa sáng trên bạn và gia đình bạn. Chúc cả nhà mạnh khỏe và thành công tốt đẹp. Chúc mừng năm mới!”

14. Have a stress free year ahead. May all your dreams come true. Keep smiling. Happy New Year!

>>>Meaning: Chúc bạn một năm mới luôn thắng tiến. Chúc tất cả những giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Hãy mỉm cười. Chúc mừng năm mới!”

15.“New year—a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is ours.” —Alex Morritt.

>>>Meaning: Một năm mới, một chương mới, một câu thơ mới, hay chỉ là cùng một câu chuyện cũ? Cuối cùng, chúng ta viết nó. Sự lựa chọn là của chúng tôi.” —Alex Morritt.

16.“Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on, with all the wisdom that experience can instill in us.” —Hal Borland

>>>Meaning: Năm cuối cùng, cuối cùng không phải là kết thúc mà cũng không phải là khởi đầu, với tất cả sự khôn ngoan mà kinh nghiệm có thể thấm nhuần trong chúng ta.” BorHal Borland.

17.“Youth is when you’re allowed to stay up late on New Year’s Eve. Middle age is when you’re forced to.” —Bill Vaughan.

>>>Meaning: Thanh niên trẻ tuổi là khi bạn được phép thức khuya vào đêm giao thừa. Tuổi trung niên là khi bạn buộc phải.” Giáo sư Bill Vaughan.

18.“Tonight’s December thirty-first,
Something is about to burst.
The clock is crouching, dark and small,
Like a time bomb in the hall.
Hark, it’s midnight, children dear.
Duck! Here comes another year!” ―Ogden Nash

>>>Meaning: Tối nay, tháng ba mươi mốt

Một cái gì đó sắp nổ tung.

Đồng hồ đang co rúm, tối và nhỏ,

Giống như một quả bom hẹn giờ trong hội trường.

Hark, nó nửa đêm, em ơi.

Con vịt! Lại một năm nữa!”―Ogden Nash “p/s:dịch câu này thấy hài nha mọi người ^^

19.“Life’s not about expecting, hoping and wishing, it’s about doing, being and becoming.” —Mike Dooley.

>>>Meaning: Đời Cuộc sống không phải là mong đợi, hy vọng và ước muốn, nó chính là làm việc, tồn tại và trở thành.” —Mike Dooley.

20.“Remove ‘shoulds’ from your vocabulary this year. Start your journey of self-love now.” —Kelly Martin.

>>>Meaning: Xóa bỏ ‘nên là từ vựng trong năm nay. Bắt đầu hành trình yêu bản thân ngay bây giờ”. —Martin Martin.