19 Câu chúc năm 2021 bằng tiếng anh cực xịn sò cho bạn bè

Thế là năm mới Tân Sửu lại đang đến rất gần với chúng ta rồi. Trong khoảnh khắc bước sang năm mới thì như thường lệ ai cũng muốn gửi lời chúc đến những người thân yêu của mình đúng không nào. Nếu bạn đang có ý định tìm kiếm cho mình những dòng tin nhắn hay nhất, những lời chúc chân thành, đáng yêu, ngọt ngào nhất để gửi tặng đến bạn bè của mình khi năm mới đến, thì đây là bài viết dành tặng cho bạn.

Chúng mình đã gom nhặt và tổng hợp lại cho bạn một bộ sưu tập gồm 19 lời chúc được rất nhiều bạn trẻ ưa thích để dành cho bạn bè vào những ngày đầu năm Tân Sửu bằng Tiếng Anh độc nhất. Còn chần chừ gì nữa, hãy xem ngay bài viết bên dưới và chọn cho mình một câu thật đặc biệt và trao gửi đến những người bạn yêu quý nhất khi bước sang năm 2021 các bạn nhé.

Câu chúc tết năm 2021 cho bạn bằng tiếng anh cực xịn

1. Seasons come and Seasons go. A new season is almost here again. May the new season be a season of achievements and accomplishments for you in your career and everything that you engage in. Happy New Year 2021!

Mùa đến và Mùa đi. Một mùa xuân mới lại đang ở rất gần đây. Chúc cho mùa xuân mới sẽ là mùa của những thành tích và thành tựu trong sự nghiệp của bạn và mọi thứ bạn tham gia. Chúc mừng năm mới 2021!

2. As the New Year 2021 arrives, I pray it brings abundant blessings with it into your home. May the year be one of fulfillment and joy. Have a great New Year 2021!

Năm 2021 tới rồi, mình mong nó sẽ mang lại nhiều điều tốt cho ngôi nhà của bạn. Năm nay sẽ là một năm của những niềm vui. Một năm 2021 tuyệt vời sẽ đến với bạn!

3. May the New Year 2021 be a year of good tidings, peace, fulfillment and most importantly, happiness for you and everyone around you. A very happy New Year to you all.

2021 sẽ là một năm của những điều tốt đẹp, an bình, trọn vẹn và quan trọng nhất là sự mãn nguyện cho bạn và những người xung quanh bạn. Chúc một năm thật nhiều niềm vui đến tất cả các bạn.

4. Dear friends, I probably wouldn’t have made it through this year without your love, care and motherly guidance. I pray this New Year brings us both lots of blessings and happiness. Happy New Year 2021, beloved friends.

Bạn thân yêu, có lẽ mình sẽ không thể làm được gì năm nay nếu không có sự quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn của bạn. Mình nguyện cầu năm nay sẽ mang lại cho tất cả chúng ta nhiều an bình và hạnh phúc. 2021 nhiều niềm vui nhé, bạn yêu.

5. A New Year is when we make new resolutions, plan new directions, and set new plans in motion. I pray that every resolution, direction and plans you make for this New Year come to reality. Go forth into the New Year 2021 with positivity!

Năm mới là khi chúng ta đưa ra những quyết định mới, lên kế hoạch cho các hướng đi mới và lập các kế hoạch mới. Mình nguyện cầu cho mọi quyết định, hướng đi và kế hoạch mà bạn thực hiện cho năm mới sẽ trở thành hiện thực. Bước vào năm mới 2021 với những sự tích cực

6. May the New Year 2021 bring laughter and joy into your life. I wish you a blessed and fulfilled New Year.

2021 sẽ đem lại tiếng cười và sự hứng khởi cho cuộc sống của bạn. Mình mong một bắt đầu trọn vẹn và an yên sẽ đến với bạn.

7. A New Year is just like a blank book waiting to be written and published. It is now left to you to write whatever you want into the blank book. I pray that everything you write into the book this season gets published. Happy New Year 2021!

Một năm mới giống như một cuốn sách trống đang chờ được viết và xuất bản. Giờ là lúc để bạn viết bất cứ điều gì bạn muốn vào cuốn sách đó. Mình cầu nguyện rằng mọi thứ bạn viết vào cuốn sách năm nay sẽ được xuất bản. Chúc mừng năm mới 2021!

8. Blessings, Grace, Mercy, Happiness, Joy and more shall take abode with you as this New Year 2021 begins. May you tell tales of joy in this year and coming years. New Year 2021 wishes!

An yên, sự duyên dáng, lòng vị tha, hạnh phúc và nhiều hơn thế nữa sẽ đến với bạn khi năm 2021 bắt đầu. Chúc bạn sẽ có những câu chuyện vui trong năm nay và những năm tới. Chúc mừng năm mới 2021 tới bạn

9. My New Year 2021 wish to you is that the year brings happiness and cheer into your home. May prosperity and joy take a seat in your home all through this New Year. I hope you have a much fulfilled New Year.

Điều ước năm 2021 của mình dành cho bạn đó là năm nay sẽ đưa đến cho bạn sự mãn nguyện và sự khích lệ. Chúc một năm mà tiền tài và vui vẻ sẽ chiếm trọn ngôi nhà của bạn. Mình hy vọng bạn sẽ có một năm vẹn tròn.

10. May this New Year 2021 bring all your dreams to life, may it carry many opportunities your way and may the Lord bless all your endeavors. A very happy New Year to you!

2021 đến sẽ mang mọi những giấc mơ của bạn thành hiện thực trong cuộc sống, mang đến cho bạn nhiều cơ hội và xin Chúa ban điều lành cho tất cả những nỗ lực của bạn. Một năm thật hạnh phúc sẽ đến với bạn.

11. It is another year to thank God for the gift of life, health, and wellness. So many people weren’t as blessed as you to make it through this year. As you sojourn into the New Year, I pray that God grants you more health, wealth and soundness to make it through. I wish you a healthy New Year!

Đó là một năm nữa để cảm ơn Chúa vì món quà của cuộc sống, sức khỏe và sự giàu có. Rất nhiều người đã không may mắn như bạn để có được điều đó trong năm nay. Khi bạn chào đón năm mới, mình nguyện cầu Chúa ban cho bạn nhiều sức khỏe, sự giàu có và sự lành mạnh để vượt qua. Mình chúc bạn một năm mới mạnh khỏe!

12. A New Year has arrived once again and it has arrived with prosperity, blessings, wealth, achievements, mercy, joy and grace from the Lord to you and everyone around you. Wishing you a very prosperous and happy new year 2021 with love!

Một năm nữa lại đang đến và nó mang đến với sự thịnh vượng, an lành, sự giàu có, thành tựu, lòng vị tha, sự hứng khởi và sự duyên dáng từ Chúa dành cho bạn và mọi người xung quanh bạn. Chúc bạn một năm 2021 thật thịnh vượng và hạnh phúc với tình yêu!

13. It’s a brand New Year again, a time to rewrite the stories in your book (life) and make whatever changes you deem fit. In this New Year, I hope that you make changes that affect you positively in everything you do. Every element of negativity from the past year shall not make it into the New Year with you. Have a wonderful and positivity-filled New Year!

Một năm mới nữa lại đến, thời gian để viết lại những câu chuyện trong cuốn sách (cuộc đời) của bạn và thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn cho là phù hợp. Trong năm mới này, mình hy vọng rằng bạn thực hiện các thay đổi có ảnh hưởng tích cực đến bạn trong mọi việc bạn làm. Mọi yếu tố tiêu cực trong năm qua sẽ không đến vào năm mới với bạn. Chúc bạn một năm mới tuyệt vời và tràn đầy sự tích cực!

14. As approaches, remember that you only live once and every New Year is an opportunity to create new memories with your family, your friends and your loved ones. I hope the New Year turns out to be a year of great and unforgettable memories for you. Have a fun-filled New Year!

Mùa xuân nữa đang đến gần, hãy nhớ rằng bạn chỉ sống một lần và mỗi năm là cơ hội để tạo ra những kỷ niệm mới với gia đình, bạn bè và những người thân yêu của bạn. Mình hy vọng năm nay sẽ là một năm của những kỷ niệm tuyệt vời và khó quên đối với bạn. Chúc bạn một năm ngập tràn niềm vui!

15. In this New Year, I pray that you get the double fold of every good thing that happened to you the past year. I wish you a fabulous and fantastic year ahead.

Năm nay, tôi nguyện cầu rằng bạn sẽ nhận được gấp đôi mọi điều tốt đã có trong năm qua. Mong cho bạn có một năm hoàn hảo phía trước.

16. My heartfelt wish to you in this New Year is that every second, minute, hour, day, week and month of the New Year brings you immense joy and happiness in ten folds. May every cause of sadness be banished from you and your loved ones’ life.

Lời ước tự đáy lòng của tôi đến bạn trong năm nay là mỗi giây, phút, giờ, ngày, tuần và tháng của năm sẽ mang đến cho bạn niềm vui và hạnh phúc nhiều gấp mười lần năm trước. Chúc cho mọi nỗi buồn đều rời khỏi bạn và những người thân yêu của bạn. Chúc mừng năm 2021!

17. In this year, may everything you wish for and more be granted to you. May you live your dreams and may you soar without limit like the eagle. I wish you a year filled with merriment and happiness.

Năm nay, mong mọi thứ bạn mong muốn và nhiều thứ khác sẽ được đến với bạn. Mong bạn sống với ước mơ của mình và tự do tự tại. Mình cầu cho bạn một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

18. I prophesy that 2021 shall be a year of unlimited blessings and opportunities for you. May your life bloom like the rose at spring and may it shine like the moon at night. May you experience every good thing that you desire and may everything you wish for come to pass.

Mình đoán rằng 2021 sẽ là một năm của những điều may và cơ hội vô tận cho bạn. Mình mong cuộc sống của bạn rực rỡ như hoa hồng vào xuân và sáng chói như mặt trăng ban đêm. Mong bạn trải qua mọi điều tốt đẹp mà bạn khát khao và mọi thứ bạn ước sẽ trở thành hiện thực bạn nhé,

19. Every day of this New Year 2021 shall be one of joy and happiness for you and your loved one. Every day of this New Year shall see be one of wealth and health for you and your loved ones. Every day of this New Year shall see you praising God and giving thanks to his name in appreciation. This is my New Year wish for you.

Mỗi ngày của năm 2021 này sẽ là một ngày của sự vui tươi và sự toại nguyện cho bạn và những người bạn yêu thương. Mỗi ngày của năm nay sẽ là một ngày mạnh khỏe và giàu có cho bạn và những người thân yêu. Mỗi ngày của năm nay sẽ thấy bạn cảm tạ Chúa với lòng biết ơn. Đây là điều ước của tôi dành cho bạn trong năm nay

Đây là những câu chúc mà được rất nhiều bạn trẻ hay dùng để gửi tình yêu thương bằng tất cả trái tim đến bạn bè của họ năm nay. Hãy lưu lại cho mình một câu bạn thích nhất và trao gửi nó đến bạn bè, những người bạn yêu thương khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm Tân Sửu đến nhé. Nếu trong chủ đề bài viết này vẫn chưa cảm thấy ổn thì ở trong chuyên mục câu chúc tết bạn bè vẫn còn rất rất nhiều những gợi ý hay, độc đáo, ngắn gọn và ý nghĩa nhất chờ mọi người tìm và sử dụng đó